Het Creatieve Team

 NL
Teksten, spel en zang: Aeltje Walsma
Aeltje is sinds 1995 werkzaam als freelance actrice bij diverse gezelschappen en theaterbedrijven. Duizenden keren heeft zij gespeeld in allerlei voorstellingen. De laatste jaren voornamelijk bij Acta Theater én Muziek.

Liedteksten en bewerkingen, muzikale begeleiding en zang: Gea Verhaag-Walsma
Gea werkte jarenlang als toetseniste/zangeres bij dans- en stemmingsorkest het Friesland Combo en zij is pianiste bij Big Band Leeuwarden '73. Ook zij heeft een enorme ervaring op het podium.

Regie: Gea Struiksma
Gea Struiksma is sinds 1998 eigenaar van Acta Theater én Muziek waar ze verantwoordelijk is voor de artistieke leiding. Ze is allround theatermaker: actrice, zangeres, regisseur en tekstschrijver.

Publiciteitsmateriaal: Guido de Roos
Guido de Roos is mede-eigenaar van Acta Theater én Muziek en tevens allround theatermaker: acteur, muzikant en componist. Ook verzorgt hij de grafische vormgeving van Acta.

Documentaire: Rudi Boon
Rudi Boon (Clear Image Media Producties) is zelfstandig en professioneel cameraman met in het recente verleden vaste opdrachtgevers als GPTV. Hij heeft diverse documentaires en korte films op zijn naam staan.

 FR
Teksten, spul en sang: Aeltje Walsma
Aeltje is sûnt 1995 wurksum as freelance aktrise by ferskate selskippen en teaterbedriuwen. Tûzenen kearen hat sy spile yn allegear foarstellingen. De lêste jierren benammen by Acta Theater én Muziek.

Lietteksten en bewurkingen, muzikale begelieding en sang: Gea Verhaag-Walsma
Gea hat jierrenlang wurke as toetseniste/sjongeres by dûns- en stemmingsorkest it Friesland Combo en sy is pianiste by Big Band Leeuwarden '73. Ek sy hat in enoarme ûnderfining op it poadium.

Rezjy: Gea Struiksma
Gea Struiksma is sûnt 1998 eigner fan Acta Theater én Muziek wêr't sy ferantwurdlik is foar de artistike lieding. Sy is allround teatermakker: aktrise, sjongeres, regisseur en tekstskriuwer.

Publiciteitsmateriaal: Guido de Roos
Guido de Roos is mei-eigner fan Acta Theater én Muziek en ek allround teatermakker: akteur, muzikant en komponist. Ek fersoarget hy de grafyske foarmjouwing fan Acta.

Dokumintêre: Rudi Boon
Rudi Boon (Clear Image Media Producties) is selsstannich en profesjoneel cameraman mei yn it resinte ferline fêste opdrachtjouwers as GPTV. Hy hat ferskate dokumintêres en koarte films op syn namme stean.